headerphoto

Nelaimes gadījumu apdrošināšana:

Veselība - Ceļojumi - Nelaimes gadījumi - Dzīvība - Dzīvība ar uzkrāšanu Ārzemnieku apdrošināšanas programma - Studentu apdrošināšana ārzemēs

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem – tas ir tradicionāls personīgas apdrošināšanas veids, kas nodrošina apdrošinātām personām kompleksu aizsardzību no ekonomiskām sekām, ja neparedzētu un nejaušu notikumu rezultātā iestājas darba nespēja vai nāve.

Līgumu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem var iegādāties arī darba devējs saviem darbiniekiem. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu veselības zaudējuma gadījumā vai sakarā ar apdrošinātās personas nāvi norādīto notikumu rezultātā. Apdrošinājuma segums pēc kolektīvas apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem var tikt ierobežots tikai ar profesionālās darbības periodu vai arī tikt attiecināts uz apdrošinātās personas privāto dzīvi, tas var būt spēkā tikai Latvijas teritorijā, vai arī visā pasaulē.

Sīkāks Nelaimes gadījumu apdrošināšanas apraksts atrodams zemāk – zem pieteikuma anketas.

Pieteikties nelaimes gadījumu apdrošināšanai


Saņemt jaunu kodu


Apdrošināšanas riski

- lūzumi, traumas;

- neparedzēti izdevumi medicīnai pēc nelaimes gadījuma;

- sakropļojumi, invaliditāte, nāve nelaimes gadījuma rezultātā;

- izmaksas par katru slimnīcā pavadīto dienu (slimības nauda);

- izmaksas par katru pārejošas darba nespējas dienu;

- apdegumi un apsaldējumi;

- izmaksas kritiskas saslimšanas gadījumā.

Nodokļu atvieglojumi

- juridiskām personām, kuras noslēgušas Apdrošināšanas līgumu pret nelaimes gadījumiem, paredzēti šādi nodokļu atvieglojumi:

- apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli (noraksta no peļņas);

- apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar fizisku personu ienākuma nodokli (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātās personas bruto darba algas un nepārsniedz 500 EUR);

- apdrošināšana prēmija netiek iekļauta Sociālās apdrošināšanas obligātajos maksājumos (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātās personas bruto darba algas un nepārsniedz 500 EUR).

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00