headerphoto

Dzīvības apdrošināšana

Veselība - Ceļojumi - Nelaimes gadījumi - Dzīvība - Dzīvība ar uzkrāšanu Ārzemnieku apdrošināšanas programma - Studentu apdrošināšana ārzemēs

Dzīvības riska apdrošināšanā atlīdzība tiek izmaksāta tikai apdrošinātās personas nāves gadījumā.

Ja nāves gadījums polisē noteiktajā termiņā nav noticis, nekāda atlīdzības izmaksa nav paredzēta. Galvenā atšķirība no nelaimes gadījumu apdrošināšanas ir tā, ka atlīdzība tiek izmaksāta tikai nāves gadījumā, bet nāves iemesls var būt jebkāds (nelaimes gadījums, slimība utt.).

Sīkāks Dzīvības apdrošināšanas apraksts atrodams zemāk – zem pieteikuma anketas.

Pieteikties dzīvības apdrošināšanai:


Saņemt jaunu kodu


Šī apdrošināšanas veida izmaksas ir lielākas par nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksām, jo nelaimes gadījums par iemeslu cilvēka priekšlaicīgai nāvei ir salīdzinoši retāk. Šī iemesla dēļ dzīvības riska apdrošināšana ir īpaši svarīga cilvēkiem tajās vecuma grupās, kurās ir paaugstināts risks saslimt ar nopietnām slimībām, kā arī cilvēkiem, kuri ir ģimenes apgādnieki un kuriem ir dažādas finansiālas saistības.

Dzīvības riska apdrošināšana var kalpot gan kā garants kredītsaistību izpildei, gan kā garantija apdrošinātās personas tuviniekiem, ka viņa nāves gadījumā finansiālās saistības tiks dzēstas un nebūs jāuzņemas mirušā tuviniekiem. Šāds dzīvības apdrošināšanas pakalpojums ir īpaši aktuāls patlaban, kad vairumam ekonomiski aktīvo cilvēku ir ilgtermiņa kredītsaistības uz 10 - 20 gadiem vai pat ilgāku laiku.

Dzīvības riska apdrošināšanas līgumiem nosacīti ir trīs dažādi veidi:

klasiskā dzīvības riska apdrošināšana – apdrošinājuma summa visu apdrošināšanas termiņa laiku ir vienāda un nemainās,

dzīvības riska apdrošināšana ar dilstošu apdrošinājuma summu – apdrošinājuma summa apdrošināšanas termiņā ir dilstoša. Šāds līgums var būt kā papildu garants kredītsaistībām bankā un to ieteicams slēgt uz visu kredīta atmaksas termiņu,

dzīvības riska apdrošināšana ar dilstošu summu viena gada ietvaros – tiek noteikta viena apdrošinājuma summa gada sākumā un cita - gada beigās. Gada laikā apdrošinājuma summa dilst, no gada sākuma summas gada beigās sasniedzot noteikto apdrošinājuma summu. Arī šāda veida dzīvības riska apdrošināšana var būt kā garants kredītsaistībām, un ieteicams līgumu slēgt uz visu kredīta atmaksas termiņu.

Dzīvības riska apdrošināšanas līgums parasti ir elastīgs, un tā darbības laikā ir iespējams mainīt prēmiju maksāšanas biežumu, apdrošinājuma summu, labuma guvēju, līguma valūtu, kā arī citus līguma nosacījumus.

Atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības ar vienu dzīvības riska apdrošināšanas līgumu iespējams apdrošināt arī divas personas. Šajā gadījumā apdrošinātās personas ir līdzapdrošinātas (vienādi apdrošinātas) un apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai par vienu – pirmo – apdrošināšanas gadījumu. Šis pakalpojums tiek piedāvāts privātpersonu apdrošināšanas līgumiem.

Dzīvības riska apdrošināšanas līgumu ir iespējams papildināt ar papildapdrošināšanu:

- pret nelaimes gadījumiem,

- pret kritiskajām slimībām.

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00