headerphoto

Uzkrājošā apdrošināšana

Veselība - Ceļojumi - Nelaimes gadījumi - Dzīvība - Dzīvība ar uzkrāšanu Ārzemnieku apdrošināšanas programma - Studentu apdrošināšana ārzemēs

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana – tā ir dzīvības apdrošināšana un naudas uzkrājuma veidošana vienlaikus, kas kalpos kā garants materiālajai neatkarībai, kā arī nodrošinās finansiālo aizsardzību Jūsu ģimenei apgādnieka zaudējuma gadījumā. Ja līgums tiek noslēgts un 5 vai vairāk gadiem, tad tiek piemērotas arī nodokļu atlaides, kas šo uzkrāšanas veidu padara īpaši pievilcīgu. Polisi var iegātāties apdrošinātā persona pati vai arī šādu polisi darba devējs var iegādāties sava uņēmuma darbiniekiem.

Sīkāks Uzkrājošās apdrošināšanas apraksts atrodams zemāk – zem pieteikuma anketas.

Pieteikties uzkrājošajai apdrošināšanai:


Saņemt jaunu kodu


Uzkrājošā apdrošināšana – tas ir jūsu līgums ar apdrošināšanas kompāniju uz ilgstošu laika periodu – 5-30 gadi. Saskaņā ar šo līgumu jūs apņematies katru gadu iemaksāt apdrošināšanas kompānijā apdrošināšanas prēmiju, bet apdrošināšanas kompānija nodrošinās jums apdrošināšanas aizsardzību uz līguma darbības laiku (polise jūs aizsargā pret risku nāves gadījumā, kā arī pilnīgas vai daļējas pastāvīgas darba nespējas, operācijas, hospitalizācijas, lūzuma u.tml. gadījumā).

Aptuveni 10% no jūsu ikgadējās iemaksas uzkrājošās apdrošināšanas kontā tiek tērēti jūsu apdrošināšanas aizsardzībai, bet lielākā daļa (atlikušie 90%) gadu gaitā veido uzkrājumu jūsu apdrošināšanas kompānijas kontā līdz pat apdrošināšanas līguma darbības beigām.

Pēc apdrošināšanas līguma darbības beigām Jums ir tiesības:

• izņemt uzkrāto summu skaidrā naudā;

• parakstīt ar apdrošinātāju vienošanos, ka Jums zināmu laika periodu tiks izmaksāta pensija;

• parakstīt ar apdrošinātāju vienošanos, ka Jums visu atlikušo mūžu tiks izmaksāta pensija.

Atšķirības starp uzkrājošo apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem

• Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem ir apdrošināšana uz gadu. Uzkrājošā apdrošināšana – uz desmitiem gadu;

• apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem ir tikai aizsardzības funkcija pret risku. Uzkrājošā apdrošināšana aizsargā pret risku un vienlaicīgi ļauj veidot uzkrājumus;

• apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem neparedz periodiskas izmaksas (anuitātes) pēc apdrošināšanas perioda beigām. Uzkrājošā apdrošināšana pēc apdrošināšanas perioda beigām paredz cilvēka nodrošināšanu ar ikmēneša izmaksām (pensijām) uz noteiktu laika periodu vai visa mūža garumā.

Uzkrājošā apdrošināšana ir būtiska Jūsu finansu daļa. Iegādājoties apdrošināšanu Jūs noņemat no sevis riska slogu savu finansu zaudējuma gadījumā un pārliekat to uz apdrošinātāja pleciem.

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00