headerphoto

Atbildības apdrošināšana

Vispārējā civiltiesiskā atbildība – Profesionālā civiltiesiskā atbildība

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (līdzīgi kā OCTA gadījumā) uzdevums ir atlīdzināt zaudējumus apdrošinātās personas vietā, kas tās vainas dēļ radušies trešajām personām.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visbiežāk sedz zaudējumus, kas radušies miesas bojājumu rezultātā vai īpašumam, bet dažos gadījumos tie var būt arī finansiāli zaudējumi, morāla kompensācija, juridiski izdevumi vai apkārtējai videi nodarīti zaudējumi.

Sīkāks Atbildības apdrošināšanas apraksts atrodams zemāk – zem pieteikuma anketas:

Pieteikties atbildības aprdrošināšanai:


Saņemt jaunu kodu


Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

sedz zaudējumus, kas radušies jūsu vai uzņēmumu darbības rezultātā. Šie zaudējumi var būt radušies saistībā ar citai personai nodarītajiem miesas bojājumiem, mantai nodarītajiem zaudējumiem un citos gadījumos, kad to paredz Civillikums.

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

sedz zaudējumus, kas radušies, sniedzot kvalificētu profesionālās darbības pakalpojumu.

Vairākās nozarēs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Zināmākie no šiem apdrošināšanas veidiem ir:

1. OCTA (sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana),

2. būvniecības dalībnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,

3. zvērinātu notāru profesionālās darbības civiltiesiskā apdrošināšana,

4. apdrošināšanas brokeru profesionālās darbības civiltiesiskā apdrošināšana,

5. pasākumu organizētāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un citi.

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00