headerphoto

Finanšu risku apdrošināšana

Atpakaļ

Finanšu risku apdrošināšana ir apdrošināšanas veidu kopums, kas paredz apdrošinātāja pienākumu izmaksāt apdrošinātajai personai apdrošinājuma summu pilnā apmērā vai daļēji, lai kompensētu zaudējumus, kas ir radušies šādu faktu rezultātā:

- bankrots;

- neparedzēti izdevumi;

- līgumpartnera (kontrahenta), kas ir darījuma kreditors, saistību neizpildīšana vai nepienācīga izpildīšana;

- tiesas izdevumi, ko segusi apdrošinātā persona;

- citi notikumi.

Finanšu risku apdrošināšanas iespējamie varianti:

- muitas galvojumu apdrošināšana;

- akcīzes nodokļa nodrošināšanas saistību izpildīšanas apdrošināšana;

- būvniecības garantiju apdrošināšana;

- tirdzniecības kredītu apdrošināšana;

- uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana;

- finanšu iestāžu apdrošināšana.

Muitas galvojumu apdrošināšana

Muitas galvojumu apdrošināšana ir garantija valstij gadījumos, kad persona, kura veic muitas darbības, nepabeidz noteikto muitas procedūru un nesamaksā valstij pienākošos nodokļus. Tad zaudējumus nodokļu summas apmērā kompensē apdrošinātājs.

Akcīzes nodokļa nodrošināšanas saistību izpildīšanas apdrošināšana

Akcīzes nodokļa nodrošināšanas saistību izpildīšanas apdrošināšana ir garantija valstij gadījumos, kad akcīzes nodokļa maksātājs nesamaksā valstij pienākošos akcīzes nodokli. Tad zaudējumus nodokļu summas apmērā kompensē apdrošinātājs.

Būvniecības garantiju apdrošināšana

Būvniecības garantiju apdrošināšana ir garantija apdrošinātajam (Pasūtītājam), ka viņš necietīs materiālus zaudējumus gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs (Izpildītājs) neizpildīs vai nepienācīgi izpildīs savas līgumā (konkursa nolikumā) norādītās saistības, tai skaitā arī savas maksātnespējas dēļ.

Būvniecības garantijas ir:

- konkursa garantija;

- priekšapmaksas garantija;

- darbu (līgumu) izpildes garantija;

- garantijas perioda garantija.

Tirdzniecības kredītu apdrošināšana

Tirdzniecības kredītu apdrošināšana ir rēķinu apmaksas garantija uzņēmumiem, kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus uz pēcapmaksas noteikumu pamata vairākiem klientiem iekšējā tirgū vai eksportējot tos uz ārzemēm.

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzināšanu apdrošinātajam uzņēmumam, kas ir radušies uzņēmumam uzņēmējdarbības pārtraukšanas periodā līdz uzņēmējdarbības atjaunošanai (peļņa, kārtējie izdevumi utt.).

Finanšu iestāžu apdrošināšana

Šis apdrošināšanas veids paredz kompensēt finanšu iestādei zaudējumus:

- kas radušies tās darbinieka (-ku) vai citu tajā nodarbināto personu negodīgas vai krāpnieciskas darbības rezultātā,ieskaitot finanšu iestādes īpašumam radušos zaudējumus, kas ir nodarīti augstāk minētas darbības rezultātā;

- kas nodarīti īpašumam, kas atrodas finanšu iestādes telpās, zādzības, laupīšanas, krāpšanas vai iznīcināšanas rezultātā;

- kas nodarīti finanšu iestādes klienta īpašumam tajā laikā, kad klients atrodas finanšu iestādes telpās; kas nodarīti finanšu iestādes īpašumam tā pārvietošanas laikā (seguma teritorija – visa pasaule); kas radušies finanšu iestādei maksāšanas dokumentu vai citu dokumentu viltošanas vai krāpnieciskās pārveidošanas rezultātā;

- kas radušies finanšu iestādei vērtspapīru vai līdzīgu dokumentu viltošanas, krāpnieciskās pārveidošanas, pazaudēšanas vai piesavināšanas rezultātā;

- kas radušies finanšu iestādei viltotu papīra naudas zīmju vai monētu pieņemšanas rezultātā;

- kas ir radušies finanšu iestādei zādzības, laupīšanas vai biroja ļaunprātīgas izpostīšanas rezultātā.

Atpakaļ

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00