headerphoto

CAR (Contractor All Risks - Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšana

Atpakaļ

Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšana iedalās:

- materiālā daļā;

- civiltiesiskās atbildības daļā;

- pasūtītāja paredzētās peļņas zaudējuma daļā.

Saskaņā ar materiālo daļu var apdrošināt:

- dažādu dzīvojamo namu vai saimniecisko būvju celtniecības, rekonstrukcijas, pārbūves vai remonta darbus;

- privātmāju atjaunošanas, dzīvokļa remonta darbus;

- cita veida celtniecības darbus;

- dažāda veida iekārtu montāžas darbus;

- būvobjektā izmantojamās iekārtas, aprīkojumu un tehniku; esošo īpašumu.

Saskaņā ar civiltiesiskās atbildības daļu var apdrošināt:

- materiālos zaudējumus trešajām personām;

- zaudējumus trešajām personām (veselības un fiziskā stāvokļa izmaiņas).

- Iespējams apdrošināt būvniecības un montāžas darbu risku. Kompleksās apdrošināšanas polises var būt gan vienam konkrētam būvobjektam, gan arī gada polise, kas paredz apdrošināšanu visiem gada laikā izpildītajiem būvniecības darbiem.

Riski:

Būvniecības objekts, veiktie darbi tiek apdrošināti pret iespējamajiem ugunsgrēka, ūdens, dabas katastrofu, celtniecības mašīnu vai transportlīdzekļu uzbraukšanas, zādzības un vandālisma, un citu risku radītajiem zaudējumiem būvdarbu izpildes laikā.

- Konkrēto apdrošināšanu riskus noskaidrojiet, jautājot mums, jo tiks izstrādāta individualizēta polise atbilstoši katra klienta konkrētajām vajadzībām.

Polises cena:

Apdrošināšanas maksājuma lielums ir atkarīgs no:

- apdrošināšanas objekta;

- jūsu sadarbības vēstures ar apdrošinātājiem;

- izvēlētā pašriska - zaudējumu apmēra, ko segsi pats.

Atlīdzība:

Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību:

- par apdrošināšanas gadījumu nekavējoties jāziņo kompetentām institūcijām;

- jāvēršas pie apdrošinātāja, kas izrakstījis polisi (neskaidrību gadījumā noteikti konsutlējieties ar mums);

- jāaizpilda atlīdzības pieteikuma veidlapa;

- jāiesniedz dokumenti, kas norādīti konkrētajā polisē.

Atpakaļ

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00