headerphoto

Kuģu (jūras risku) apdrošināšana

Atpakaļ

Apdrošināt var reģistrētus kuģus ar dzinējiem un iekārtām, kā arī citus ūdens transportlīdzekļus: jahtas, motorlaivas, kuterus utt.

Riski

Sadursme ar ūdenī esošiem objektiem, apgāšanās, nogrimšana;

Dabas stihijas: vētra, viesulis, cunami, zibens spēriens;

Ugunsgrēks, sprādziens;

Uzskriešana (uzsēšanās) uz sēkļa;

Trešo personu prettiesiska rīcība, t. sk. zādzība, laupīšana, spridzināšana u. c.

Papildus tiek atlīdzināti kuģu glābšanas izdevumi.

Kas ir nepieciešams, lai apdrošinātos?

Aizpildiet apdrošināšanas pieteikumu;

Pēc pieprasījuma var būt jāiesniedz šādi dokumenti:

ūdens transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;

dokumentus, kas apliecina ūdens transportlīdzekļa vērtību;

citus dokumentus, kas nepieciešami apdrošināšanas līguma noslēgšanai.

Aprēķinot apdrošināšanas prēmiju, tiek ņemts vērā apdrošinājuma summas lielums, objekta veids, būvniecības gads un tehniskais stāvoklis, apdrošināšanas teritorija un citi faktori.

Atpakaļ

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00